Veřejné zakázky

Přehled výsledků veřejných zakázek řidící se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů


Rok 2018