Veřejné zakázky

Dodávka stroje pro automatickou přípravu personifikovaných dávek léků pro Domov důchodců Dobrá Voda

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Dodávka stroje pro automatickou přípravu personifikovaných dávek léků pro Domov důchodců Dobrá Voda (DDDV)"

Vybraný uchazeč: Léky na míru, s.r.o., Hybešova 2, 664 91 Ivančice, IČ: 07067909

Cena bez DPH: 4.710.000,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 11. 9. 2018