Aktuality

Dne 3. srpna 2022 proběhlo vyhlášení 1. ročníku literární soutěže Dobrovodské zrcadlení v Domově důchodců Dobrá Voda na téma "Přátelství mého života aneb s přítelem není žádná cesta dlouhá". Do literární soutěže bylo přihlášeno 13 příspěvků z toho 8 příspěvků Domova důchodců Dobrá Voda, 2 příspěvky z Domova seniorů Chvalkov a 3 příspěvky z Domova...

V průběhu letních měsíců je programová nabídka zaměřená na pobyty v přírodě. Společně jsme již navštívili Klášter Zlatá Koruna, kde jsme se dozvěděli zajímavosti z historie tohoto kláštera. Buškův Hamr nám zase nabídl pohled do nelehkého života hamerníků a v zahradách zámku Kratochvíle jsme se potěšili pohledem na krásu pavích per, přivoněli k...

Jedno červnové páteční odpoledne vystoupila u nás v Domově důchodců Dobrá Voda dechová skupina Baboučci z českobudějovické ZUŠ Piaristické náměstí. A červencovou sobotu nám jako každý rok přijela zpestřit dechová hudba Muzikanti z jižních Čech. Na obě hudební vystoupení se s radostí dostavila většina uživatelů našeho domova. Všichni si společně s...