Rybičkové rozloučení se školním rokem se neslo v duchu zábavy, smíchu a radosti ze zvládnutého. Program jsme zahájili besídkou a děti předvedly rodičům krásné vystoupení. Odpoledne bylo plné soutěžení, tance a dobré nálady. Nechybělo tradiční Rybičkové opékání špekáčků a jako sladká tečka za krásným odpolednem se děti pustily do ovoce a koláčků.

V pátek 14. června náš domov navštívil Martin Dobíšek s pásmem písní ze zlatého fondu československé populární hudby. Svůj program pojmenoval Písně našich srdcí. Sérii populárních melodií s kytarovým doprovodem zahájil v 30. letech 20. století písní Život je jen náhoda z pera V+W+J a přes divadlo Semafor, Waldemara Matušku, Karla Gotta, Václava...

Domov pro seniory Dobrá Voda je zapojen od ledna roku 2023 do II. běhu dvouletého projektu Paliativní péče v pobytových sociálních službách, který zaštiťuje nadační fond Abakus. Tento program se zaměřuje na rozvoj, podporu a zavádění paliativní péče v domovech pro seniory.

V úterý 11. června jsme se vydali na výlet do zámecké zahrady zámku Kratochvíle. Již jednou jsme náš cíl museli změnit kvůli nepříznivému počasí, a tak jsme byli rádi, že tentokrát vše vyšlo a my mohli obdivovat půvab francouzského parku. Záhony byly v plném květu a mezi nimi předváděli svou nádheru pávi.