Aktuality

Veřejné zakázky

Přehled výsledků veřejných zakázek mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

  • Rozvod centrálního rozhlasu do budovy C
  • Dodávka evakuačních podložek
  • Dodávka pasivních antidekubitních matrací

Přehled výsledků veřejných zakázek řídících se zákonem č. 134/2016 Sb.

  • Výběr generálního dodavatele náhradního zdroje - kogenerační jednotky na zemní plyn včetně projektové dokumentace pro DDDV
  • Dodávka stroje pro automatickou přípravu personifikovaných dávek léků pro DDDV