Aktuality

V úterý 11. června jsme se vydali na výlet do zámecké zahrady zámku Kratochvíle. Již jednou jsme náš cíl museli změnit kvůli nepříznivému počasí, a tak jsme byli rádi, že tentokrát vše vyšlo a my mohli obdivovat půvab francouzského parku. Záhony byly v plném květu a mezi nimi předváděli svou nádheru pávi.

Domov pro seniory Dobrá Voda je zapojen od ledna roku 2023 do II. běhu dvouletého projektu Paliativní péče v pobytových sociálních službách, který zaštiťuje nadační fond Abakus. Tento program se zaměřuje na rozvoj, podporu a zavádění paliativní péče v domovech pro seniory.

Veřejné zakázky

Přehled výsledků veřejných zakázek mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

  • Pečovatelská polohovací lůžka elektrická
  • Zajišťování ostrahy a ochrany objektů pro DSDV - pracoviště Dobrá Voda u Českých Budějovic
  • Poskytování komplexních telekomunikačních služeb

Přehled výsledků veřejných zakázek řídících se zákonem č. 134/2016 Sb.

  • Výběr generálního dodavatele náhradního zdroje - kogenerační jednotky na zemní plyn včetně projektové dokumentace pro DDDV
  • Dodávka stroje pro automatickou přípravu personifikovaných dávek léků pro DDDV