Dětská skupina Rybičky

Dětská skupina Rybičky

Na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociální věcí o poskytnutí dotace realizujeme projekt Dětská skupina registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015979 z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci. 

Dětská skupiny Rybičky je registrována v registru dětských skupin Ministerstva práce a sociálních věcí jako oprávněný poskytovatel péče o dítě v dětské skupině.

Docházkový systém Dětské skupiny Rybičky naleznete zde.

Certifikát absolventa vzdělávacího cyklu - Marcela Bydžovská

Certifikát absolventa vzdělávacího cyklu - Ing. Aneta Nováková