Dětská skupina Rybičky 

Dětská skupiny Rybičky je registrována v registru dětských skupin Ministerstva práce a sociálních věcí jako oprávněný poskytovatel péče o dítě v dětské skupině v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Provoz dětské skupiny je spolufinancován ze státního rozpočtu podílejícího se na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním služby péče o dítě.

Dětská skupina pečuje o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Umožňuje denní docházku, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků dítěte.