O domově

Historie domova

Domov důchodců Dobrá Voda má za sebou už také poměrně pestrou historii. Úvodní zadávací projekt, ve kterém byl objekt nazýván Dům důchodců, byl schválen 23. 12. 1958. Stavět se začalo 28. 4. 1960 a plánovaným datem dokončení bylo 30. 9. 1962. Nakonec se ale stavební práce zdržely a provoz byl zahájen až 1. 10. 1963. Název zařízení byl při uvedení do provozu pozměněn na Domov důchodců. Tehdejší kapacita objektu byla 306 lůžek (258 lůžek pro zdravé obyvatele a 48 lůžek pro nepohyblivé obyvatele). Podrobněji zde bylo 146 dvoulůžkových pokojů, 2 třílůžkové pokoje a 2 čtyřlůžkové pokoje.

Původně byl Domov důchodců Dobrá Voda postaven převážně pro chodící obyvatele, i přesto, že 48 lůžek mělo být určeno pro nepohyblivé. Vzhledem k nutným úpravám ve využití prostorů v objektu (místnosti s pomocnými zařízeními pro ošetřování ležících obyvatel a další provozní místnosti) byla postupně zredukována kapacita na 270 lůžek. Pokoje byly všechny dvoulůžkové a bylo navrženo společné sociální zařízení vždy pro dva sousední pokoje. Tím by se však ještě více snížila ubytovací kapacita, a tak byla jako kompenzace navržena nástavba podkrovního patra na poslední patro objektu. Při tomto návrhu byly navíc uvažovány zvýšené nároky v oblasti všech zde poskytovaných služeb, které budou pravděpodobně v budoucnosti kladeny nejen uživateli. Mezi lety 2000 a 2002 tak proběhla tato stavební úprava, jejíž součástí bylo ještě vybudování druhého výtahu, schopného přepravovat i ležící uživatele, a vybudování požárního schodiště.

Nástavba naplnila plánované opětovné zvýšení kapacity (284 uživatelů na 9 odděleních, o jejichž potřeby se stará 160 zaměstnanců) a navíc umožnila ubytování na jednolůžkových pokojích, které mají k dispozici svoje vlastní sociální zařízení. Stanovila tak prvotní pomyslnou laťku na úrovni ubytování, které by postupem času měla dosáhnout většina ubytovacích prostor. Realizace nástavby je navíc velmi kladně hodnocena i z hlediska urbanistického a architektonického. Podkoroví s převahou dřeva jako hlavního viditelného stavebního materiálu jemně zakončilo linii celého objektu a ten tak citlivě zapadá do okolního přírodního prostředí lesoparku a lesa.

Právě okolní čisté a bohaté přírodní prostředí je tím skutečně největším klenotem, jaký vlastně Domov důchodců Dobrá Voda může nabídnout. Vše ostatní by měla být naprostá samozřejmost.

Mezi lety 2012 a 2013 proběhla komplexní rekonstrukce Domova důchodců Dobrá Voda s cílem zvýšení kvality celého prostředí a užívaného vybavení. Po jejím ukončení má nyní Domov důchodců Dobrá Voda 249 uživatelů na 5 pobytových odděleních (204 Domov pro seniory, 45 Domov se zvláštním režimem) a poskytování sociálních služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem zajišťuje 180 zaměstnanců.

Zřizovatelem Domova důchodců Dobrá Voda je od 1. 1. 2003 Krajský úřad Jihočeského kraje.

Historie obce

Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic se rozprostírá na návrší východně od jihočeské metropole České Budějovice. Územní růst krajského města způsobil faktické splynutí rozvolněné zástavby v jeden celek, a Dobrá Voda se tak v minulosti na určitou dobu dokonce stala součástí Českých Budějovic. Roku 1990 opět získala status samostatné obce. V současnosti má tato obec téměř 2500 obyvatel.

První zmínky o obci a její pravděpodobné založení se datují do první poloviny 16. století, kdy se v okolí těžila stříbrná ruda. Zdejší rudné bohatství mělo vliv na jakost a složení vody, čehož si lidé velmi brzy všimli a na základě této lidové zkušenosti se voda začala využívat k léčivým účinkům. Tím byly položeny základy k rozvinutí lázeňské tradice, která trvala až do 2. světové války.

Kromě těžby stříbrné rudy a lázeňství se obec stala také cílem náboženských poutí věřících ze širokého okolí. Tradice jarních poutí během velkonočních svátku přetrvala dodnes, avšak jejich náboženská náplň se pomalu vytrácí. Jako shromaždiště slouží volný prostor na kopci u honosného kostela Panny Marie Bolestné. Tento kostel byl postaven v letech 1733 - 1735 podle návrhu významného barokního architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Vnitřní prostory kostela zdobí fresky Václava Vavřince Reinera.

Dobrá Voda u Českých Budějovic je plná kontrastů. Na jedné straně je v bezprostředním dosahu MHD Českých Budějovic, přímo před očima v jejích okrajových částech vyrůstají další nové rodinné domy a i sem nezadržitelně proniká městský způsob života. Na straně druhé je obklopena pestrým a zachovalým přírodním prostředím s bohatou historií, které působí jako balzám na duši pro všechny, kdo se na chvíli zastaví a rozhlédnou se kolem sebe.

Další informace naleznete na webových stránkách obce.