O domově

Domov pro seniory Dobrá Voda je zřízen Jihočeským krajem a poskytuje dvě sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. 

Domov pro seniory Dobrá Voda, s místem poskytování služby Dobrá Voda u Českých Budějovic, se nalézá v dosahu českobudějovické MHD v klidném lesoparku. Obec Dobrá Voda u Českých Budějovic je vzdálena od centra Českých Budějovic cca 4 km, leží při hranici místní části Suché Vrbné.

Domov pro seniory Dobrá Voda, s místem poskytování služby Chvalkov, je umístěn v oblasti Novohradských hor u obce Čížkrajice, 6 km vzdálený od města Trhové Sviny a 25 km od hlavního města jihočeského kraje České Budějovice.

Usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. 354/2022/ZK-22 ze dne 10. 11. 2022 došlo ke sloučení příspěvkové organizace Domov pro seniory Chvalkov se sídlem Chvalkov 41, 374 01 Čížkrajice, IČ 00666246, jako organizace zanikající, s příspěvkovou organizací Domov důchodců Dobrá Voda se sídlem Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic, IČ 00666262, jako organizací nástupnickou s tím, že na nástupnickou organizaci přechází veškerý majetek, práva a povinnosti zanikající organizace, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a to s účinností od 1. 1. 2023.

Hlavními přínosy, které vedly k danému sloučení - sjednocení používaných systémů ekonomické činnosti, personální agendy a agendy klientů, jednotné řízení, přístup a úroveň péče o klienty, úspory nákladů, silnější vyjednávání s vnějšími stranami, efektivní rozložení a využití finančních prostředků, vzájemné využití silných stránek obou pracovišť a dostupná vzdálenost.


Historie

Domov pro seniory Dobrá Voda má za sebou už také poměrně pestrou historii. Úvodní zadávací projekt, ve kterém byl objekt nazýván Dům důchodců, byl schválen 23. 12. 1958. Stavět se začalo 28. 4. 1960 a plánovaným datem dokončení bylo 30. 9. 1962. Nakonec se ale stavební práce zdržely a provoz byl zahájen až 1. 10. 1963. Název zařízení byl při uvedení do provozu pozměněn na Domov důchodců. Tehdejší kapacita objektu byla 306 lůžek (258 lůžek pro zdravé obyvatele a 48 lůžek pro nepohyblivé obyvatele). Podrobněji zde bylo 146 dvoulůžkových pokojů, 2 třílůžkové pokoje a 2 čtyřlůžkové pokoje.

Původně byl Domov pro seniory Dobrá Voda postaven převážně pro chodící obyvatele, i přesto, že 48 lůžek mělo být určeno pro nepohyblivé. Vzhledem k nutným úpravám ve využití prostorů v objektu (místnosti s pomocnými zařízeními pro ošetřování ležících obyvatel a další provozní místnosti) byla postupně zredukována kapacita na 270 lůžek. Pokoje byly všechny dvoulůžkové a bylo navrženo společné sociální zařízení vždy pro dva sousední pokoje. Tím by se však ještě více snížila ubytovací kapacita, a tak byla jako kompenzace navržena nástavba podkrovního patra na poslední patro objektu. Při tomto návrhu byly navíc uvažovány zvýšené nároky v oblasti všech zde poskytovaných služeb, které budou pravděpodobně v budoucnosti kladeny nejen uživateli. Mezi lety 2000 a 2002 tak proběhla tato stavební úprava, jejíž součástí bylo ještě vybudování druhého výtahu, schopného přepravovat i ležící uživatele, a vybudování požárního schodiště.

Nástavba naplnila plánované opětovné zvýšení kapacity (284 uživatelů na 9 odděleních, o jejichž potřeby se stará 160 zaměstnanců) a navíc umožnila ubytování na jednolůžkových pokojích, které mají k dispozici svoje vlastní sociální zařízení. Stanovila tak prvotní pomyslnou laťku na úrovni ubytování, které by postupem času měla dosáhnout většina ubytovacích prostor. Realizace nástavby je navíc velmi kladně hodnocena i z hlediska urbanistického a architektonického. Podkoroví s převahou dřeva jako hlavního viditelného stavebního materiálu jemně zakončilo linii celého objektu a ten tak citlivě zapadá do okolního přírodního prostředí lesoparku a lesa.

Právě okolní čisté a bohaté přírodní prostředí je tím skutečně největším klenotem, jaký vlastně Domov důchodců Dobrá Voda může nabídnout. Vše ostatní by měla být naprostá samozřejmost.

Mezi lety 2012 a 2013 proběhla komplexní rekonstrukce Domova důchodců Dobrá Voda s cílem zvýšení kvality celého prostředí a užívaného vybavení. Po jejím ukončení má nyní Domov pro seniory Dobrá Voda 249 uživatelů na 5 pobytových odděleních (204 Domov pro seniory, 45 Domov se zvláštním režimem) a poskytování sociálních služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem zajišťuje 180 zaměstnanců.


Historie pracoviště Chvalkov

Domov pro seniory Dobrá Voda, pracoviště Chvalkov se nachází v malebné jihočeské krajině a patří mezi osady obce Čížkrajice. Nejstarší písemné zmínky o Čižkrajicích a okolních osadách pocházejí ze 14. století. Chvalkov je poprvé zmiňován roku 1389, kdy Jan Pucek ze Chvalkova a Přibík - jeho pastorek, prodali jeden lán dědiny ve Chvalkově Oldřichovi z Rožumberka.

V roce 1909 byla postavena původní budova našeho domova, která ve svých počátcích sloužila jako německá škola. Po roce 1945 školu vystřídala ozdravovna zřízená ONV pro děti postižené II. světovou válkou. V letech 1953/54 zde byl ONV zřízen dětský domov. V roce 1958 ONV ruší dětský domov a vzniká domov důchodců. V 60 letech 20. století byla původní budova přestavěna a další přístavba podkroví proběhla v domově důchodců v roce 2000. V roce 2007 byl domov důchodců přejmenován na domov pro seniory.