Stravování 

Strava je přizpůsobena svým složením a úpravou věku a zdravotnímu stavu uživatelů dle dietního systému. Strava je pro uživatele připravována ve vlastní kuchyni a odpovídá hygienickým předpisům HACCP. Uživatelé mají v domově denně zajištěny tři hlavní jídla (snídaně, oběd, večeře) a dvě vedlejší jídla (dopolední přesnídávka, odpolední svačina). U diabetiků je zařazena ještě druhá večeře.

Uživatelům je podávána strava (dle indikace lékaře): normální, diabetická, šetřící nebo s omezením tuků. Uživatelé mají s ohledem na dietní režim možnost výběru ze dvou variant snídaní, ze tří variant obědů (druhá varianta výběru je změna přílohy) a k večeři si mohou vybrat ze tří variant (2x teplá večeře a 1x studená večeře). 

Uživatelům s místem poskytování služby Chvalkov je jídelníček je sestavován též s ohledem na místní tradice uživatelů. Uživatelé mají denně zajištěny tři hlavní jídla a dvě vedlejší, pro diabetiky je připravována ještě jedna večeře navíc. Uživatelé mají na výběr ze dvou variant snídaní, ze dvou variant obědů (změna přílohy) a dvou variant večeří (teplá/studená).

Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeut, správnost schvaluje vedoucí stravovacího provozu a ředitel. Strava se podává dle časového režimu uvedeného na nástěnkách. Jedná se o doporučenou dobu, ve které je jídlo podáváno. V jednotlivých případech lze stravu podat i mimo pravidelný čas.

Jídlo je uživatelům přiváženo v tablet systému, který je dle hygienických předpisů nejlepší volbou na udržení teploty jídla. Jídlo je podáváno v jídelnách na jednotlivých patrech nebo přímo na pokoji uživatele, s ohledem na jeho zdravotní stav. 

Uživatelé mají možnost si odhlásit jednotlivé druhy jídla. Požadavek ohlásí vedoucímu pobytového oddělení nebo sestře konající službu. Požadavky na změny jsou hlášeny do osmi hodin předešlého dne. Výjimku tvoří pátek, kdy se změny musí nahlásit na sobotu, neděli a pondělí. Za odhlášenou stravu obdrží uživatel finanční hotovost ve výši normované hodnoty potravin, režijní náklady se nevrací.

Své jídlo si uživatel může z jídelen odnést ve vlastní nádobě. Nápoje mají uživatelé k dispozici na určených místech na jednotlivých pobytových odděleních.

Přání, požadavky a připomínky ohledně stravování uplatňují uživatelé na setkáních se sociálními pracovnicemi, přes ošetřovatelský personál, vedoucího stravování nebo ředitele. Podnět lze také podat prostřednictvím schránky na podněty a připomínky.