Veřejné zakázky 

Zadávání veřejných zakázek se plně řídí zákonem č. 134/2016 Sb., Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Do 30. 9. 2016 se zadávání veřejných zakázek řídilo zákonem č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách, v platném znění a vnitřní směrnicí zřizovatele č. SM/18/RK, v platném znění. Profil zadavatele naleznete ZDE

Přehled veřejných zakázek najdete níže dle jednotlivých možností: