Veřejné zakázky 

Zadávání veřejných zakázek se plně řídí zákonem č. 134/2016 Sb., Zákonem o zadávání veřejných zakázek a vnitřní směrnicí zřizovatele č. SM/18/RK, v platném znění.
Profil zadavatele naleznete ZDE

Přehled veřejných zakázek najdete níže dle jednotlivých možností: