Ochrana oznamovatelů

V souladu s § 9 odstavcem 2 písmenem b zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, jsou níže zveřejněna Pravidla na ochranu oznamovatelů možného protiprávní jednání pro podmínky Domova pro seniory Dobrá Voda.