Klimatizace pokojů budovy "A"

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Datum vyhlášení výzvy: 17.03.2022

Předmět zakázky: "Klimatizace pokojů budovy "A" Domova důchodců Dobrá Voda"

Vybraný uchazeč: DCI Czech, a.s., Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10, IČ: 04501624

Cena bez DPH: 6.649.153,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 21. 6. 2022