Veřejné zakázky

Oprava řetězového výtahu pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Oprava řetězového výtahu pro DDDV"

Vybraný uchazeč: Výtahy Line s.r.o., Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice IČ: 25174762

Cena bez DPH: 590.000,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 19. 12. 2017