Příprava projektové dokumentace pro instalaci fotovoltaické elektrárny pro DSDV – pracoviště Dobrá Voda

Zadavatel: Domov pro seniory Dobrá Voda

Datum vyhlášení výzvy: 31.1.2024

Předmět zakázky: "Příprava projektové dokumentace pro instalaci fotovoltaické elektrárny pro                                           DSDV – pracoviště Dobrá Voda"

Vybraný uchazeč: Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210

Cena bez DPH: 398.100,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 13.3.2024