Vypracování studie proveditelnosti stavebních úprav pro DSDV – pracoviště Chvalkov

Zadavatel: Domov pro seniory Dobrá Voda

Datum vyhlášení výzvy: 6.2.2024

Předmět zakázky: "Vypracování studie proveditelnosti stavebních úprav pro DSDV – pracoviště                                          Chvalkov"

Vybraný uchazeč: INVENTE, s.r.o., Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, IČ: 25171232

Cena bez DPH: 298.000,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 13.3.2024