Veřejné zakázky

Klimatizace vybraných prostor Domova důchodců Dobrá voda


Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Klimatizace vybraných prostor Domova důchodců Dobrá Voda"

Vybraný uchazeč: KLIMATIK, spol. s r.o., Vltavské nábř. 526/7, 370 05 České Budějovice, IČ: 15769992

Cena bez DPH: 2.134.110,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 4. 10. 2017