Veřejné zakázky

Dodávka a montáž šokového zchlazovače a zmrazovače pokrmů pro stravovací provoz DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Dodávka a montáž šokového zchlazovače a zmrazovače pokrmů pro stravovací provoz DDDV"

Vybraný uchazeč: RO Gastroservis-CB s.r.o., Netolická 1128/7, 370 05 České Budějovice, IČ: 05027012

Cena bez DPH: 188.318,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 29. 6. 2020