Veřejné zakázky

Dodávka a montáž průmyslového sušice

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Dodávka a montáž průmyslového sušiče"

Vybraný uchazeč: PRAGOPERUN, spol. s r.o., Modletice 98, 251 01 Říčany, IČ: 41190360

Cena bez DPH: 200.000,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 11. 8. 2022