Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Od 1. 10. 2013 pro Vás provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek. Zřízením půjčovny kompenzačních pomůcek chceme rozšířit okruh seniorů, kterým můžeme do určité míry pomoci prožívat důstojné stáří.