Veřejné zakázky

Pořízení koncového zařízení na přechod na DVB-T2 včetně montáže a uvedení do provozu pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Pořízení koncového zařízení na přechod na DVB-T2 včetně montáže a uvedení do provozu pro DDDV"

Vybraný uchazeč: N+H Elektro s.r.o., Benešovská 93, 390 03 Tábor, IČ: 28110129

Cena bez DPH: 220.965,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 3. 3. 2020