Dodávka a montáž elektrické multifunkční 100 litrové pánve

Zadavatel: Domov pro seniory Dobrá Voda

Datum vyhlášení výzvy: 27. 3. 2023

Předmět zakázky: "Dodávka a montáž elektrické multifunkční 100 litrové pánve"

Vybraný uchazeč: RO Gastroservis - CB s.r.o., Dolní Stropnice 96, 373 24 Římov, IČ: 05027012

Cena bez DPH: 654.792,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 26. 5. 2023