Paliativní péče

Domov důchodců Dobrá Voda vnímá paliativní péči jako neodmyslitelnou součást poskytované péče. Hlavní myšlenkou paliativní péče je zajištění kvality života. Ta má pro každého člověka jiný obsah, a tak vede k tomu zabývat se představami seniora a jeho kvalitě života, jak ji naplňovat, jak zachovat důstojnost až do posledních okamžiků.

Paliativní péče v našem zařízení probíhá částečně v těchto rovinách:

  • v somatické rovině: je zaměřena na minimalizaci tělesného diskomfortu, která je zajištěna šetrnou manipulací, tišením bolesti, úzkou spoluprací s lékařem podávající SOS medikaci,
  • v psychické rovině: jedná se o poskytnutí prostoru uživateli pro vyjádření emocí, pocitů a minimalizaci duševního diskomfortu. Snažíme se dát uživateli najevo, že jsme tady pro něj,
  • ve spirituální rovině: jsou respektovány a neopomíjeny duchovní potřeby umírajících (zkontaktování katolického kněze, společná modlitba, rozhovory nebo rituály po úmrtí - zapálení svíčky, otevření okna)
  • v sociální rovině: dochází ke zprostředkování kontaktu s rodinnými příslušníky uživatele a jejich zklidnění a smíření s odchodem blízkého člověka, jejich povzbuzení, podpora.

V posledních dvou letech docházelo k cílenému výběru této tématiky v dalším vzdělávání pracovníků přímé obslužné péče, zdravotních sester, aktivizačních pracovníků, fyzioterapeutů, vedoucích a sociálních pracovníků v rámci multidisciplinárního týmu. Vzdělávací semináře a konzultace pro koordinační skupinu byly vedené odborným lektorem a uzpůsobené na míru aktuálním potřebám pracovníků domova.

Finanční podporou vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče nám poskytl Jihočeský kraj v dotačním programu "Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji". Dotační program byl využit v roce 2021 a 2022 v rámci konání seminářů pro multidisciplinární tým a odborných konzultací koordinační skupiny projektu. 

podpořeno z rozpočtu Jihočeského kraje