Veřejné zakázky

Nákup mobilních koupacích lůžek pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Nákup mobilních koupacích lůžek pro DDDV"

Vybraný uchazeč: STAMED s.r.o., Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň, IČ: 29161941

Cena bez DPH: 144.579,12 Kč

Datum uzavření smlouvy: 9. 12. 2019