Veřejné zakázky

Nákup dodávkového automobilu pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Nákup dodávkového automobilu pro DDDV"

Vybraný uchazeč:  Auto Future, s.r.o., Antala Staška 1966, 370 07 České Budějovice, IČ: 25160303

Cena bez DPH: 484.125,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 9. 5. 2019