Vzdělávací semináře Aktivní stárnutí

26.07.2017

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uskutečnila úvodní vzdělávací seminář Aktivního stárnutí pro uživatele Domova důchodců Dobrá Voda. 

Výše uvedený projekt realizuje Mgr. Dagmar Dvořáčková, PhD., z Ústavu sociálních a speciálněpodagogických věd a jeho smyslem je zapojit do procesu aktivního stárnutí ve formě vzdělávání i ty seniory, kteří se nemohou z různých důvodů podílet například na univerzitě třetího věku.

Vzdělávání bude rozčleněno na 6 kurzů, přičemž 3 kurzy budou zaměřeny na sociální tématiku a 3 kurzy na zdravotní tématiku. Výukové materiály dostanou naši uživatelé od pořadatele kurzů.

účastníci kurzu
účastníci kurzu
realizace činností kurzu uživateli domova
realizace činností kurzu uživateli domova