Rekonstrukce kaple

11.01.2024

Během prosince 2023 proběhla v našem Domově rekonstrukce kaple "Božího milosrdenství", která byla postavena v roce 1999.

V rámci této rekonstrukce byla nejdříve opravena střecha, provedena výmalba a místo starých polykarbonátových výplní byly vsazeny nové z mléčného skla. Největší změnou a jedním z důvodů rekonstrukce bylo přemístění presbytáře ze západní strany na východní. V kapli byl osazen nový kříž a svatostánek, dále jsme nechali potáhnout stávající židle a instalovali lepší osvětlení.

Na boční stěně je nyní umístěn tkaný obraz Panny Marie – Matky ustavičné pomoci, jemuž byla předlohou středověká ikona. Obraz byl věnován jako dar od rodiny Kratochvílových.

V zadní části kaple je instalována moderní křížová cesta, kterou vytvořila paní Růžena Kratochvílová. Čtrnáct zastavení stejného formátu je olejomalba na dřevěných deskách. Tyto obrazy v pastelových barvách byly vytvořeny tak, aby každý, kdo bude nad danými symboly rozjímat a přemýšlet, mohl zapojit svou vlastní představivost. Důraz byl kladen na jemnost, přívětivost a vstřícnost ke každému pozorovateli.

Za návrh nové podoby kaple a spolupráci při rekonstrukci děkujeme Kryštofu a Růženě Kratochvílovým.

Kaple byla přeměněna na příjemný prostor, kam může zavítat každý – věřící i nevěřící.

Dne 19. 12. 2023 proběhla v nově zrekonstruované kapli slavnostní mše se zpíváním koled za hudebního doprovodu kapely DDDV Band, která je složena ze zaměstnanců DS Dobrá Voda.