Králíci pro sport i pro pohlazení

25.01.2024

Náš společenský sál pravidelně slouží jako prostor pro různá vystoupení, ale to, se kterým k nám 25. ledna zavítala Barbora Kroupová, bylo něčím zcela výjimečné: tím, kdo na podiu bavil naše publikum, nebyli lidé, ale králíci.
Barbora Kroupová chová králíky, se kterými se účastní soutěží v tzv. králičím hopu. Jsou to soutěže ve zdolávání překážkové dráhy.
Kromě králičích sportovců přivezla s sebou i dvojici klidných králíků vhodných pro zooterapii, které si všichni přítomní mohli pohladit. Pro mnohé z diváků byl kontakt s hebkými králíky silným zážitkem.