Koncert vážné hudby

18.11.2019

V úterý 12. 11. 2019 nás opět navštívilo trio hudebníků v čele s panem Hejnem a nabídlo nám nový repertoár. Úterní dopoledne tak strávili uživatelé poslechem skladeb od J. S. Bacha, F. Schuberta nebo W. A. Mozarta. Účast na koncertě byl hojná, přišly se podívat i děti z Dětské skupiny Rybičky, což bylo pro všechny přítomné o to příjemnější. Účinkující byli opět odměněni velkým potleskem.

Účinkující: MgA. Václav Žák - violoncello, BcA. Martin Hejn - fagot, BcA. Jana Urbanová - klávesy

MgA. Václav Žák a BcA. Martin Hejna při vystoupení ve společenském sále domova
MgA. Václav Žák a BcA. Martin Hejna při vystoupení ve společenském sále domova