Beseda "Sv. Anežka"

18.10.2022

Paní Hojková z Diecézního centra v Českých Budějovicích si pro seniory našeho domova připravila besedu s projekcí o svaté Anežce české. V rámci besedy si mohli senioři prohlédnout např. trnovou korunu.