Veřejné zakázky

Elektronický mobilní kombi zvedák pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Elektronický mobilní kombi zvedák pro DDDV"

Vybraný uchazeč: SIVAK medical technology s.r.o., Jana Masaryka 1713, 500 12 Hradec Hrálové, IČ: 28807065

Cena bez DPH: 117.981,82 Kč

Datum uzavření smlouvy: 31. 5. 2018