Veřejné zakázky

Dodávka a montáž varného kotle 150 litrů pro stravovací provoz DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Dodávka a montáž varného kotle 150 litrů pro stravovací provoz DDDV"

Vybraný uchazeč: RO GASTROSEVIS-CB s.r.o., Netolická 1128/7, 370 05 České Budějovice, IČ: 05027012

Cena bez DPH: 94.265,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 22. 2. 2021