Veřejné zakázky

Dodávka a montáž průmyslového bubnového sušiče prádla

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Dodávka a montáž průmyslového bubnového sušiče prádla"

Vybraný uchazeč: PRAGOPERUN, spol. s r. o., Modletice 98, 251 01 Říčany, IČ: 41190360

Cena bez DPH: 370.000,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 18. 5. 2021