Výstavba chodníku na západní straně budovy "A" a parku

Zadavatel: Domov pro seniory Dobrá Voda

Datum vyhlášení výzvy: 5.10.2023

Předmět zakázky: "Výstavba chodníku na západní straně budovy "A" a parku"

Vybraný uchazeč: Jiří Jokl, Hlinsko 56, 370 01 české Budějovice, IČ: 42417473

Cena bez DPH: 487.291,38 Kč

Datum uzavření smlouvy: 9.1.2024