Dodávka a montáž vestaveného mrazícího a chladícího boxu

Zadavatel: Domov pro seniory Dobrá Voda

Datum vyhlášení výzvy: 3. 5. 2023

Předmět zakázky: "Dodávka a montáž vestaveného mrazícího a chladícího boxu"

Vybraný uchazeč: Jiří Zemen, Chmelová 326, 373 63 Ševětín, IČ: 15774651

Cena bez DPH: 399.600,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 29. 5. 2023