Veřejné zakázky

Automatické formátovací zařízení masových směsí pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Automatické formátovací zařízení masových směsí pro DDDV"

Vybraný uchazeč: RO Gastroservis-CB s.r.o., Netolická 1128/7, 370 05 České Budějovice, IČ: 05027012

Cena bez DPH: 144.400,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 31. 5. 2018