Projekty

Literární soutěž "Dobrovodské zrcadlení"

Myšlenka literární soutěž v Domově důchodců Dobrá vznikla při vytváření životních příběhů uživatelů v rámci biografického konceptu péče, který nám dává možnost lépe rozumět životnímu příběhu uživatele. Literární soutěž je určena všem seniorům, kteří by se rádi podělili o své vzpomínky pomocí psaných příběhů. Hlavním cílem soutěže je možnost vyjádření svých myšlenek, pocitů, představ, zážitků a přání. Je to i možnost rekapitulace v životě, sdílení s ostatními svůj příběh a předávání své jedinečnosti daného okamžiku.

Tématem literární soutěž pro rok 2022 bylo "Přátelství mého života aneb s přítelem není žádná cesta dlouhá". Příspěvky do soutěže byly rozděleny do témat prózy a poezie s danou grafickou úpravou, které hodnotila porota skládající se z nezávislých odborníků. 

Dne 3. srpna 2022 proběhlo vyhlášení 1. ročníku literární soutěže Dobrovodské zrcadlení ve společenském sále Domova důchodců Dobrá Voda na téma. Do literární soutěže bylo přihlášeno 13 příspěvků z toho 8 příspěvků Domova důchodců Dobrá Voda, 2 příspěvky z Domova seniorů Chvalkov a 3 příspěvky z Domova seniorů Chýnov. 

Příspěvky byly v uchopení tématu velmi individuální a specifické. Objevily se příspěvky v pojetí přátelství k městu, sourozencům, kamarádům, prarodičům i čtyřnohým mazlíčkům. Vyhlášeny byly ceny: cena roku, ceny za prózu, zvláštní cena pro tým za poezii. Ostatní přispěvatelé pak získali cenu za účast. Všichni zúčastnění byli odměněni dárkovými balíčky a diplomy, které převzali z rukou paní ředitelky paní Jany Zadražilové.