Zvedák pro imobilní pacienty – pracoviště Chvalkov

Zadavatel: Domov pro seniory Dobrá Voda

Datum vyhlášení výzvy: 15.4.2024

Předmět zakázky: "Zvedák pro imobilní pacienty – pro pracoviště Chvalkov"

Vybraný uchazeč: Arjo Czech Republic s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, IČ: 46962549

Cena bez DPH: 169 308,00 Kč

Datum uzavření smlouvy: 14.5.2024