Veřejné zakázky

Zpracování projektové dokumentace - klimatizace pokojů budovy A a B DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Zpracování projektové dokumentace - klimatizace pokojů budovy A a B DDDV"

Vybraný uchazeč: Vladislav Novák, Masarykova 47, 373 41 Hlubová nad Vltavou, IČ: 62539540

Cena bez DPH: 398.000,- Kč (neplátce DPH)

Datum uzavření smlouvy: 13. 7. 2020