Zpracování žádosti o dotaci do 38. výzvy programu Životního prostředí 2021 - 2027 - Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury - Domov pro seniory Dobrá Voda - pracoviště Chvalkov

Zadavatel: Domov pro seniory Dobrá Voda

Datum vyhlášení výzvy: 2. 5. 2023

Předmět zakázky: "Zpracování žádosti o dotaci do 38. výzvy programu Životního prostředí 2021 - 2027 - Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury - Domov pro seniory Dobrá Voda - pracoviště Chvalkov"

Vybraný uchazeč: Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210

Cena bez DPH: 1.974.000,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 26. 5. 2023