Veřejné zakázky

WIFI pro pobytová oddělení DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "WIFI pro pobytová oddělení DDDV"

Vybraný uchazeč: KOSTAX spol. s r.o., V. Nezvala 745/22, 370 06 České Budějovice, IČ: 60850353

Cena bez DPH: 382.979,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 22. 4. 2022