Veřejné zakázky

Vzduchotechnika-klimatizace varny a přilehlých prostor stravovacího provozu DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Vzduchotechnika-klimatizace varny a přilehlých prostor stravovacího provozu DDDV"

Vybraný uchazeč: INKOMO CZ s.r.o., Kijevská 106/28, 370 05 České Budějovice, IČ: 03438856

Cena bez DPH: 1.945.187,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 4. 6. 2021