Veřejné zakázky

Veřejné zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zakázky malého rozsahu) 


Rok 2013

  • Ložní a ostatní prádlo pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Ložní a ostatní prádlo"

Vybraný uchazeč: ZDRAVTEX s.r.o., Stará Víska 70/14, 772 00 Olomouc, IČ: 25852311

Cena bez DPH: 341.263,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 27. 11. 2013


  • Dodatečné stavební práce k VZ Přístavba a stavební úpravy Domova důchodců Dobrá Voda u Čes

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Dodatečné stavební práce k VZ Přístavba a stavební úpravy Domova důchodců Dobrá Voda u Českých Budějovic"

Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění

Vybraný uchazeč: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Cena bez DPH: - 911.403,17 Kč

Datum uzavření smlouvy: 18. 10. 2013


  • Nákup kompenzačních a dalších pomůcek pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Nákup kompenzačních a dalších pomůcek pro DDDV"

Vybraný uchazeč: DMA Praha, s.r.o., Krajanská 339, 149 00 Praha 4, IČ: 25689495

Cena bez DPH: 338.678,26 Kč

Datum uzavření smlouvy: 16. 8. 2013


  • Doplnění slaboproudých rozvodů Domova důchodců Dobrá Voda

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Doplnění slaboproudých rozvodů Domova důchodců Dobrá Voda"

Vybraný uchazeč: SITEL spol. s r.o., Baarova 957/15, 140 00 Praha, IČ: 44797320

Cena bez DPH: 943.549,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 12. 8. 2013


  • Stavební úpravy objektů Domova důchodců Dobrá Voda

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Stavební úpravy objektů Domova důchodců Dobrá Voda"

Vybraný uchazeč: VW Wachal a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225

Cena bez DPH: 1.974.227,80 Kč

Datum uzavření smlouvy: 19. 7. 2013