Veřejné zakázky

Veřejné zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zakázky malého rozsahu) 


Rok 2011

  • Nákup průmyslové sušičky prádla pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Nákup průmyslové sušičky prádla pro DDDV"

Vybraný uchazeč: KOVOSLUŽBA OTS, a.s., Tovačovského 2, 130 03 Praha 3, IČ: 25103709

Cena bez DPH: 116.500,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 14. 12. 2011