Poskytování komplexních telekomunikačních služeb

Zadavatel: Domov pro seniory Dobrá Voda

Datum vyhlášení výzvy: 25. 5. 2023

Předmět zakázky: "Poskytování komplexních telekomunikačních služeb"

Vybraný uchazeč: Vodafone Czech Republic a. s., nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001

Cena bez DPH: smlouva uzavřena na dobu 2 let za jednotkové ceny

Datum uzavření smlouvy: 31. 7. 2023