Veřejné zakázky

Střešní záchytný systém pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Střešní záchytný systém pro DDDV"

Vybraný uchazeč: MEICO SYSTEMS s.r.o., U tržnice 1180/6, 120 00 Praha 2, IČ: 48108057

Cena bez DPH: 148.720,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 26. 3. 2019