Veřejné zakázky

Stavební úpravy prostor pro využití lékárny DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Stavební úpravy prostor pro využití lékárny DDDV"

Vybraný uchazeč: Dřevotvar - řemesla a stavby, s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584

Cena bez DPH: 1.479.363,36 Kč

Datum uzavření smlouvy: 19. 12. 2017