Ceník služeb pro zaměstnance
platný od 1. 12.2022

Tisk a kopírování jednostranně černobíle A4

 5,- Kč

Tisk a kopírování jednostranně černobíle A3

10,- Kč

Tisk a kopírování jednostranně barevně A4

10,- Kč

Tisk a kopírování jednostranně barevně A3

20,- Kč

Tisk a kopírování dvoustranně černobíle A4

10,- Kč

Tisk a kopírování dvoustranně černobíle A3

20,- Kč

Tisk a kopírování dvoustranně barevně A4

20,- Kč

Tisk a kopírování dvoustranně barevně A3

40,- Kč

Laminace A4

10,- Kč

Laminace A3

20,- Kč

Polévka pro zaměstnance s nárokem na příspěvek z FKSP

0,- Kč

Hlavní chod pro zaměstnance s nárokem na příspěvek z FKSP

0,- Kč

Polévka pro zaměstnance bez nároku na příspěvek z FKSP

8,- Kč

Hlavní chod pro zaměstnance bez nároku na příspěvek z FKSP

35,- Kč

Volání z pevné linky

0,85 Kč/min

Uvedené ceny jsou včetně aktuální sazby DPH. 

Ceník služeb pro zaměstnance
platný od 1. 12.2022

Obědy pro cizí strávníky

- konzumace v jídelně DDDV

68,18 Kč (75,- Kč s DPH)

- odnesení s sebou

65,22 Kč (75,- Kč s DPH)

Pronájem společenské a školící místnosti

150,- Kč/hod

Pronájem audiovizuální techniky

100,- Kč/hod

Pronájem kuchyňky u školící místnosti

200,- Kč/den

U všech akcí po dohodě možnost zajištění cateringových služeb. 

Uvedené ceny jsou bez DPH. Výše DPH se řídí aktuálními sazbami.