Veřejné zakázky

Rozvod centrálního rozhlasu do budovy C

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Rozvod centrálního rozhlasu do budovy C"

Vybraný uchazeč: N+H elektro s.r.o., Benešovská 93, 390 03 Tábor, IČ: 28110129

Cena bez DPH: 160.400,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 18. 11. 2022