Veřejné zakázky

Dodávka a montáž 2 kusů průmyslových praček

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Dodávka a montáž 2 kusů průmyslových praček"

Vybraný uchazeč: PRAGOPERUN, spol. s r.o., Modletice 98, 251 01 Říčany, IČ: 41190360

Cena bez DPH: 540.000,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 20. 7. 2022