Veřejné zakázky

Poskytování komplexních telekomunikačních služeb pro DDDV 

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Poskytování komplexních telekomunikačních služeb pro DDDV"

Vybraný uchazeč: Vodafone Czech Republic a.s., Nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001

Cena bez DPH: 303.636,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 24. 6. 2019