Veřejné zakázky

Dodávka a montáž elektrické multifunkční pánve pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Dodávka a montáž elektrické multifunkční pánve pro DDDV"

Vybraný uchazeč: RO Gastroservis-CB s.r.o., Netolická 1128/7, 370 05 České Budějovice, IČ: 05027012

Cena bez DPH: 707.625,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 21. 6. 2022