Veřejné zakázky

Nákup osobního automobilu pro DDDV


Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Nákup osobního automobilu pro DDDV"

Vybraný uchazeč: MB Holding s.r.o., Jana Masaryka 708/12, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 28462891

Cena bez DPH: 355.371,90 Kč

Datum uzavření smlouvy: 31. 3. 2017